Welkom

Medewerker, (midden)manager of directeur? Deel van een projectgroep of een team? Ook ú bent één van de schakels binnen uw organisatie. Organisaties zijn vaak grote en complexe systemen. U heeft dan ook te maken met veel verschillende personen, ieder met verschillende visies en invloeden. Deze sluiten niet altijd op elkaar aan. Hierdoor kan stagnatie ontstaan in de organisatie. Belangrijk dus om hieraan te werken met behulp van een goede coach!

Als leraar, directeur, adviseur, trainer en coach heb ik de afgelopen 25 jaar ervaring opgedaan in het onderwijs. Daardoor ben ik bekend met de cultuur en vraagstukken in deze sector. Dat neemt niet weg, dat ik ook buiten deze sector veel voor u kan betekenen. Op deze website krijgt u een indruk van mijn werkwijze. Mocht u meer willen weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.


Mijn visie

Binnen gezonde organisaties werken mensen met plezier en voeren werk uit dat er echt toe doet. Ze ontwikkelen zichzelf en hebben daarbij oog voor de context en de doelen die de organisatie stelt. Hierbij komen veel vragen, twijfels en persoonlijke belemmeringen aan bod. Tijdens het proces van bewustwording, het creëren van nieuwe perspectieven en het daadwerkelijk doen kan begeleiding net de gewenste doorbraak geven.

Ik werk met hart voor de klant en liefde voor het vak. Het is belangrijk dat mensen werken vanuit hun hart en hun talenten tot bloei brengen. Ik wil mensen enthousiast maken, raken en inspireren. Daarmee wil ik een bijdrage leveren aan de verdieping van de persoon en het vak dat diegene uitoefent in zijn of haar organisatie.


Coaching

Persoonlijke coaching

Inzicht in eigen gedrag helpt om moeilijkheden te overwinnen en uzelf verder te ontwikkelen. Maar van koers veranderen is niet eenvoudig. Aan gedragsverandering gaan veel fasen vooraf. Persoonlijke coaching helpt u om de verschillende fasen te doorlopen en uw nieuwe gedrag eigen te maken.

Teamcoaching

Een goed functionerend team is op elkaar ingespeeld en zet zich met enthousiasme in om de afgesproken doelen te realiseren. In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig. Teamcoaching zorgt ervoor dat het team zich werkelijk verantwoordelijk gaat voelen voor de professionele samenwerking. Dit heeft een positief effect op de sfeer in het team en het resultaat dat men met elkaar behaalt.

Coaching on the job

Waar mensen samenwerken, vindt overleg plaats. Niet ieder overleg wordt door alle betrokkenen als constructief ervaren. Tijdens Coaching on the job help ik u interactiepatronen te observeren. Tijdens de vergadering las ik regelmatig een time out in om aanwijzingen te geven. Dit maakt de weg vrij voor een plezierige, constructieve werkrelatie.


Maatwerk

Visieontwikkeling

Inspiratie en actie, denken en doen. Samen op zoek naar mogelijkheden waarbij de deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen en zich verbonden voelen met wat ze (gaan) doen. Visieontwikkeling brengt samenhang in het team, omdat ieder teamlid zich bewust is van zijn of haar plek in het geheel.

Teamontwikkeling

Teams presteren het beste wanneer de leden zich met elkaar verbonden voelen en de ruimte krijgen om gezamenlijk de organisatiedoelstelling te realiseren. Met teamontwikkeling leren de teamleden elkaar op een interactieve manier beter kennen, te motiveren en te inspireren.

Intervisie

Binnen een vaste groep doen collega’s een beroep op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken. Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Eenmaal bekend met de methodiek, kunnen de deelnemers de intervisie zelf voortzetten.


Training

Communiceren

Met de training ‘Communiceren’ vergroot u uw gespreksvaardigheden. U ontwikkelt een meer flexibele houding waarmee u uw vermogen vergroot om met verschillende typen mensen effectief te communiceren. Tegelijkertijd krijgt u inzicht in de houding die u daarbij uitstraalt, hoe komt u op de ander over? Wat betekent dat voor de relatie met de ander?

Effectief Coachen

Iedere leidinggevende, coach of mentor voert regelmatig coachingsgesprekken. Wilt u uw coachingsvaardigheden verder aanscherpen? Bijvoorbeeld omdat u het gevoel heeft dat er meer resultaat uit de gesprekken te halen valt? Tijdens de training ‘Effectief Coachen’ krijgt u de gelegenheid effectief, alternatief gedrag te beoefenen, gekoppeld aan uw praktijksituaties.

Overtuigend presenteren

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan persoonlijke presentatie en communicatie. In de training ‘Overtuigend Presenteren’ leert u een actieve en persoonlijke bijdrage te leveren wanneer u een presentatie houdt. U leert spreken in en vóór een groep.


Neem contact op

Paulien Stoffer | mens- & organisatieontwikkeling

Paulien Stoffer - M 06 24343059 - E paulien@paulienstoffer.nl
Van der Heimstraat 8, 2613 EB Delft - T (015) 2124769

 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, schrijf u dan in voor mijn digitale nieuwsbrief.